» «

תחנת הרכבת של רוסיו

תחנת הרכבת של רוסיו
תחנת הרכבת של רוּסִיוּ