» «

ורוניקה מנגבת את פני ישו

ורוניקה מנגבת את פני ישו
ורוניקה מנגבת את פני ישו (6)