» «

קורסו קומו 10

קורסו קומו 10
קוֹרְסוֹ קוֹמוֹ 10