» «

כנסיית סן לורנצו מג'יורה

כנסיית סן לורנצו מג'יורה
כנסיית סַן לוֹרֶנְצוֹ מַגְ'יוֹרֶה