» «

מקדש העמק של חפרן

מקדש העמק של חפרן
מקדש העמק של חֵפְרֵן