» «

מקדש ג'וגיה סה

מקדש ג'וגיה סה
מקדש ג'וגייה-סָה