» «

שעון הקיטור ברובע גסטאון

שעון הקיטור ברובע גסטאון
שעון הקיטור ברובע גַּסְטָאוּן