» «

פסל ויטוריו אמנואלה ה-2

פסל ויטוריו אמנואלה ה-2
פסל ויטֹוריֹו אימָנוּאֶלֶה ה-2