» «

הכנסייה הארמנית על שם חאץ' הקדוש

הכנסייה הארמנית על שם חאץ' הקדוש
הכנסייה הארמנית סנט חָאץ'